Dommerkomiteen

Dommerkomiteen består av en leder og 2 medlemmer. Lederen er hoveddommer i NBFF. Dommerkomiteens leder og medlemmer velges på Forbundstinget hvert år.

Dommerkomiteen skal påse at konkurranser går riktig for seg med henblikk på gjeldende regelverk for alle kategorier og at dommerpanelet arbeider på en effektiv og upartisk måte. 

 

Dommerkomiteens oppgaver:

 • Å bistå hoveddommer under konkurranser
 • Å samarbeide om dommerpaneler på konkurranser
 • Å eventuelt bistå hoveddommer i å fordele
  dommerplasser til internasjonale konkurranser
 • Utdanning og rekruttering av nye dommere
 • Gjennomføre regelmessige dommerkurs m.m.

 

Dommerkomiteen består for tiden av:

 • Leder: Henning Jensen
 • Medlem: Kim Torgersen
 • Medlem: Anne-Grethe Andersen

 

Dersom du er interessert i å utdanne deg til dommer i NBFF, ta kontakt med:

 

HOVEDDOMMER & LEDER AV DOMMERKOMITE

Henning Jensen

E-post: headjudge@ifbbnorway.no


Dommergruppa


NASJONAL DOMMERSTATUS:

 • Anita Auseth
 • Anne-Grethe Andersen
 • Bent Halvorsen
 • Edmund Johansen
 • Hassan Al-Gazzi 
 • Henning Jensen
 • Jane McCarthy
 • Janne Moland
 • Janne Torstensrud Krohn
 • Jesper Olsen
 • Jorun Steine
 • Jørn Pettersen
 • Kim Torgersen
 • Line Celius
 • Nadia Isabelle Wergeland
 • Per Christian Storheim
 • Ragne Pent
 • Sølvi Renate Hagen BråtenINTERNASJONAL DOMMERSTATUS:

 • Anne-Grethe Andersen
 • Bent Halvorsen
 • Jane McCarthy
 • Hassan Al-Gazzi
 • Henning Jensen
 • Kim Torgersen


 •