Konkurranser

For å kunne konkurrere må du:

  • Være medlem i en norsk klubb godkjent av NBFF
  • Ha gyldig medlemskap (betalt)
  • Ha betalt konkurranseavgift
  • Ha lest og forstått NBFF’s lovverk, konkurranseregler, IFBB’s Code of Ethics og IFBB/NBFF’s antidoping regler.

 

Det har de senere årene vært en økende interesse for å stille i internasjonale konkurranser.

Reglene for internasjonal deltakelse er som følger:

 

EM / VM:

  • OGP er uttakskonkurranse for EM
  • NM er uttakskonkurranse for VM

 

Vedtatt på Forbundstinget 2018:

Ved deltakelse på internasjonale konkurranser (mesterskap) skal Forbundsstyret i NBFF sette utgiftstak ved å begrense antall utøvere som reiser, samt å begrense utgifter på flybilletter ved at alle landslag som skal til mesterskap reiser sammen og at reiseruten bestemmes av NBFF. I tillegg skal landslaget dele dobbeltrom. Eventuelle avvik fra samlet reise ordnes på egen regning, for eksempel ved annen reiserute eller -måte eller supportere som ønsker å være med osv. I tillegg skal kun Overall vinnere få dekket reiseutgifter og IFBB avgiften, og andre utøvere skal selv betale utgiftene. Utøvere som betaler selv kan få refundert utgifter eller deler av utgiftene dersom utøveren oppnår en pallplass på internasjonalt mesterskap.

 

Utgifter til Nordisk Mesterskap dekkes i sin helhet av utøveren.

 

Som en del av landslaget representerer du Norge. NBFF stiller med coach(er) og det er som regel en dommer med på turen. Vi reiser mest mulig samlet så langt det går an. Vi forventer god sportslig oppførsel fra alle utøvere, og at alle utviser en god lagånd og støtte til de andre utøvere på landslaget samt respekt for coach(ene).

Du må ha med deg egne sengetøy og håndklær for å unngå ekstra utgifter fra hotellet, da søl og brunfarge regnes som ødeleggelser. For landslag til internasjonal mesterskap har NBFF som regel hatt en ordning for landslagsdrakt, der utøver betaler en bestemt egenandel og NBFF sponser resten av beløpet. Dette informeres om i forkant av gjeldende mesterskap.

 

ANDRE INTERNASJONALE KONKURRANSER:

Både OGP og NM er kvalifiseringskonkurranser for andre internasjonale konkurranser (altså ikke mesterskap). Utøver skal søke om deltakelse innen 3 måneder før den aktuelle konkurranse (via skjema – se link under). Dette gjelder også der utøver ikke ennå har oppnådd kriterier for deltakelse men skal stille i en kvalifiseringskonkurranse i nær fremtid med hensikt til å kvalifisere seg. Dersom utøver ikke oppnår kvalifisering vil de bli avmeldt og kan ikke stille internasjonalt før kvalifisering er oppnådd.

 

Topp 6 plassering på OGP eller NM kvalifiserer for internasjonal deltakelse i 2 år. I løpet av disse 2 årene kan utøver velge en sesong (enten vår eller høst) der de kan stille i så mange konkurranser de ønsker. Utøverens beste plassering i løpet av sesongen er tellende med hensyn til videre kvalifisering. Har utøveren i løpet av sesongen oppnådd en topp 6 plassering er utøver kvalifisert til videre internasjonal konkurranser for 2 nye år og kan på nytt velge ut en konkurranse sesong. Dersom utøver ikke oppnår en topp 6 plassering i løpet av utvalgt sesong, må de på nytt kvalifisere seg ved OGP eller NM.

 

*ALLE påmeldinger til internasjonal mesterskap og andre internasjonale konkurranser (med unntak av Elite Pro) skal gå via NBFF. IFBB tar ikke imot individuelle påmeldinger.

 Link til vår moderorganisasjon IFBB

Hovedsponsor:

Sponsorer & Partnere: