Klubber

Alle medlemmer i NBFF skal ha en klubbtilhørighet, fortrinnsvis din nærmeste klubb.


Utøvere som skal konkurrere må være medlem av NBFF, og dermed må være medlem av en klubb. De fleste klubber tar en årlig kontingent i tillegg til NBFFs årkontigent, dette kan varierer i beløp.


Hvordan starte en klubb:

  • Samle sammen minst 5 personer som ønsker å være medlemmer i NBFF.

    For å være en aktiv klubb i NBFF kreves minimum 5 betalende medlemmer
  • Velg et navn på klubben
  • Søknad om opprettelse av klubb sendes til styret på medlem@ifbbnorway.no med kontaktinformasjon på klubbleder og hvilke medlemmer som skal tilhøre klubben.
  • Når klubbsøknad er godkjent av NBFF, vil en faktura pålydende kr 2.000,- sendes til klubbleder. Denne må betales før klubben registreres og atletene kan konkurrere. 


Bytte av klubb:

Medlemmer som tidligere har vært i en annen klubb må melde overgang. 
Melding om bytte sendes til medlem@ifbbnorway.no

 

Spørsmål om medlemskap og klubbtilhørighet skal sendes til medlem@ifbbnorway.no


Oversikt over godkjente klubber finner du her >>

 


 

Link til vår moderorganisasjon IFBB

Sponsorer & Partnere: