Medlemskap i NBFF

 • Du kan være medlem i NBFF uten å konkurrere, vi verdsetter alle støttemedlemskap.
 • For å kunne konkurrere i fitness og bodybuilding, må du være tilknyttet en godkjent klubb, og ha gyldig medlemskap i NBFF.
 • For at et medlemskap skal være gyldig, må innmelding og betaling av medlemskap i NBBF skje innen fastsatt tidfrist.
 • Årskontigent for år 2019 koster kr 700,-

Gjeldende regler fra IFBB:

Dersom en utøver som er medlem av IFBB gjennom medlemskap i sitt nasjonale forbund, i dette tilfelle NBFF, melder seg ut for så og stille i annet forbund, og deretter ønsker seg tilbake til NBBF vil man bli ilagt karantenetid 


 

Klubber

Alle medlemmer i NBFF skal ha en klubbtilhørighet, fortrinnsvis din nærmeste klubb.

Utøvere som skal konkurrere må være medlem av NBFF, og dermed må være medlem av en klubb. De fleste klubber tar en årlig kontingent i tillegg til NBFFs årkontigent, dette kan varierer i beløp.


Hvordan starte en klubb:

 • Samle sammen minst 5 personer som ønsker å være medlemmer i NBFF.

  For å være en aktiv klubb i NBFF kreves minimum 5 betalende medlemmer
 • Velg et navn på klubben
 • Søknad om opprettelse av klubb sendes til styret på medlem@ifbbnorway.no med kontaktinformasjon på klubbleder og hvilke medlemmer som skal tilhøre klubben.
 • Når klubbsøknad er godkjent av NBFF, vil en faktura pålydende kr 2.000,- sendes til klubbleder. Denne må betales før klubben registreres og atletene kan konkurrere. 


Bytte av klubb:

 • Medlemmer som tidligere har vært i en annen klubb må melde overgang. 
  Melding om bytte sendes til medlem@ifbbnorway.no
 • Karantene for overgang er 3 måneder, med unntak av januar og februar som har fri overgang. 
 • Alle nye medlemmer melder seg inn via registreringslink,
  og velger her den nye klubben: https://nkf.regweb.no/membershipform/ 

 

Spørsmål om medlemskap og klubbtilhørighet skal sendes til medlem@ifbbnorway.no

 

Klubboversikt

Oppdatert liste over godkjente klubber i NBFF finnes her >> 
(oppdatert 18.02.2019)

Copyright @ All Rights Reserved 2019

Link til vår moderorganisasjon IFBB

Hovedsponsor:

Sponsorer & Partnere:

IFBB NORWAY

NBFF - Norwegian Bodybuilding & Fitness Federation

www.ifbbnorway.no